Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Az Szegfű Bútoripari Kft. jelen adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt kötelezettségének.

Jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK, hogy a www.szegfubutor.hu weboldalon regisztráció során megadott személyes adataimat a

Cégnév

Szegfű Bútoripari Kft

Székhely:

1095 Budapest Soroksári út 48. 10 ép. 5/17

Cégjegyzékszám:

01-09-350063

Adószám:

27112489-2-43

Képviselő neve:

Szilágyi Rita

E-mail:

szegfu.aruhaz@gmail.com

Telefon:

+36 70 3661411

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

ADATKEZELÉS CÉLJA:

  • megrendelő azonosítása
  • megrendelés visszaigazolása
  • kapcsolattartás
  • házhoz szállítás időpontjának, helyszínének egyeztetése
  • törvényi szabályoknak megfelelő számla kiállítása

 

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adja meg a személyes adatok kezelésével összefüggésben:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak önkéntes hozzájárulással adunk át.

Kérés esetén felvilágosítást adunk az érintett tárolt személyes adatairól. A tárolt adatok törlését bármikor kérheti az érintett e-mailen vagy postai úton.

 

Az Adatkezelő a fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a fentiekben rögzített célú megkereséséhez egyértelmű, kifejezett hozzájárulását, az Adatvédelmi tájékoztató tartalmának megismerése és elfogadása után, az Adatkezelő honlapján jelölőnégyzet kipipálásával adja meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat):

  • a Társaság vezetője
  • az ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók
  • kiszállítást lebonyolító munkavállalók

Adatfeldolgozó: A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából:

-           Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

-           Móré Dávid ev. 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 14. 8/51.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés helye: Tárhely.eu Kft. 1138 Budapest, Váci út 188. e-mail cím: support@tarhely.eu

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a megrendeléstől számított egy évig kezeljük, azután az adatok törlésre kerülnek a weboldal tárhelyéről. Az érintett ez időn belül bármikor kérheti személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.

Ezek érdekelhetnek